Kras
Flash content
Izbrali ste besedo krasZ njo so označene naslednje vsebine.
Voda
Voda
Pozemno pretakanje vode narekuje posebne rešitve pri načrtovanju in izvedbi vodooskrbe ter svojevrstne metode določevanja ranljivosti in ogroženosti kraških vodnih virov.
več


Kamnine in relief
Kamnine in relief
Kamnine spadajo med temeljne pokrajinske prvine, saj v veliki meri vplivajo na razvoj površja, oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Večino površja na izbranem območju gradijo dobro zakrasele sedimentne karbonatne kamnine, med katere spadajo apnenci in dolomiti. Vodna mreža je na kraških tleh močno okrnjena, na površju pa prevladujejo raznovrstne kraške oblike. Območja, ki jih gradijo vododržne flišne kamnine, imajo razvito gosto rečno omrežje. Za njih je značilno prepletanje dolin in vmesnih vzpetin.
več


Ljudje
Ljudje
Prebivalstveno in poselitveno podobo izbranih območij jugozahodne Slovenije so izoblikovali naravne razmere ter geopolitični in prometni položaj. Prebivalstvo spada med najpomembnejše prvine in dejavnike kulturne pokrajine, saj se hitro spreminja in močno vpliva na pokrajinske spremembe.
več


1 od 2 | naprej ››
 


Interaktivni zemljevid