Kras
Flash content
Izbrali ste besedo poselitevZ njo so označene naslednje vsebine.
Ljudje
Ljudje
Prebivalstveno in poselitveno podobo izbranih območij jugozahodne Slovenije so izoblikovali naravne razmere ter geopolitični in prometni položaj. Prebivalstvo spada med najpomembnejše prvine in dejavnike kulturne pokrajine, saj se hitro spreminja in močno vpliva na pokrajinske spremembe.
več


Poselitev in naselbinsko omrežje
Poselitev in naselbinsko omrežje
Poselitev na eni strani pomeni naseljevanje ljudi na določenem območju, ki s tem dobi stalne prebivalce, na drugi pa opredeljuje razmestitev naselij v določeni pokrajini. Zgradba in oblika naselij so rezultat večstoletnega razvoja. Bistveno sta se spremenili šele s širjenjem urbanizacije in industrializacije. Predstavljenih je vseh sedem mestnih naselij z obravnavanega območja.
več


 


Interaktivni zemljevid