Kras
Flash content
Izbrali ste besedo varovanjeZ njo so označene naslednje vsebine.
Voda
Voda
Pozemno pretakanje vode narekuje posebne rešitve pri načrtovanju in izvedbi vodooskrbe ter svojevrstne metode določevanja ranljivosti in ogroženosti kraških vodnih virov.
več


Varovanje kraških vod
Varovanje kraških vod
Postopki varovanja voda so predpisani v zakonodaji, vendar pa v njej posebnosti pretakanja vode v krasu niso zadovoljivo upoštevane. Pogosto se vodovarstvena območja določajo na podlagi skopih hidroloških in geoloških podatkov, redko pa so bile v te namene opravljene raziskave načina napajanja, pretakanja, skladiščenja in praznjenja kraških vodonosnikov ter izvedeni sledilni poskusi v zaledju vodnih virov, saj jih obstoječa zakonodaja ne predvideva. Pomanjkljivo je tudi izvajanje predpisanih ukrepov v praksi.
več


 


Interaktivni zemljevid