Kras
Flash content
Izbrali ste besedo korozijaZ njo so označene naslednje vsebine.
Kamnine in relief
Kamnine in relief
Kamnine spadajo med temeljne pokrajinske prvine, saj v veliki meri vplivajo na razvoj površja, oblikovanost reliefa in nastanek prsti. Večino površja na izbranem območju gradijo dobro zakrasele sedimentne karbonatne kamnine, med katere spadajo apnenci in dolomiti. Vodna mreža je na kraških tleh močno okrnjena, na površju pa prevladujejo raznovrstne kraške oblike. Območja, ki jih gradijo vododržne flišne kamnine, imajo razvito gosto rečno omrežje. Za njih je značilno prepletanje dolin in vmesnih vzpetin.
več


Kraški relief
Kraški relief
Kras nastane zaradi tega, ker deževnica raztaplja kamnine in podzemno odteka. Ker na površju ni kamninskega drobirja in je netopnega ostanka zelo malo, je površje kamnito in kotanjasto. Najznačilnejše površinske oblike na Dinarskem krasu so vrtače, kraška polja, uravnana površja in visoki kraški platoji. Ploskovno zniževanje površja je ponekod že doseglo stare jame, ki so nastale globoko pod površjem.
več


 


Interaktivni zemljevid