Kras
Flash content
Izbrali ste besedo prebivalstvoZ njo so označene naslednje vsebine.
Ljudje
Ljudje
Prebivalstveno in poselitveno podobo izbranih območij jugozahodne Slovenije so izoblikovali naravne razmere ter geopolitični in prometni položaj. Prebivalstvo spada med najpomembnejše prvine in dejavnike kulturne pokrajine, saj se hitro spreminja in močno vpliva na pokrajinske spremembe.
več


Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo so vsi ljudje, ki živijo na določenem območju. Je zelo odvisno od razmeroma stalnih naravnih razmer in zelo spremenljivih družbenih razmer, zato se tudi njegove značilnosti hitro spreminjajo. Temeljna naselbinska enota je naselje, ozemlje s strnjeno ali nestrnjeno skupino stavb, ki ima skupno ime in lastni sistem oštevilčenja.
več


 


Interaktivni zemljevid