Kras
seznam vsebin na temo
Ljudje
Ljudje
Prebivalstveno in poselitveno podobo izbranih območij jugozahodne Slovenije so izoblikovali naravne razmere ter geopolitični in prometni položaj. Prebivalstvo spada med najpomembnejše prvine in dejavnike kulturne pokrajine, saj se hitro spreminja in močno vpliva na pokrajinske spremembe.
več


Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo so vsi ljudje, ki živijo na določenem območju. Je zelo odvisno od razmeroma stalnih naravnih razmer in zelo spremenljivih družbenih razmer, zato se tudi njegove značilnosti hitro spreminjajo. Temeljna naselbinska enota je naselje, ozemlje s strnjeno ali nestrnjeno skupino stavb, ki ima skupno ime in lastni sistem oštevilčenja.
več


Vitalne značilnosti prebivalstva
Vitalne značilnosti prebivalstva
Prebivalstvo s svojimi demografskimi značilnostmi močno zaznamuje pokrajino. Od števila rojenih, umrlih, priseljenih ali odseljenih, mladih ali starih ljudi ter njihove družbenogospodarske sestave je odvisno, kateri procesi in dejavnosti bodo v določeni kulturni pokrajini prevladovali. Pozitivne ali negativne spremembe v prebivalstveni sestavi se v pokrajini odrazijo v sorazmerno kratkem času.
več


1 od 3 | naprej ››
sodi med najpomembnejše prvine kulturne pokrajine, saj se najhitreje spreminja in močno vpliva na preoblikovanje pokrajine.


Interaktivni zemljevid