Kras
seznam vsebin na temo
Etnična, jezikovna in verska sestava
Etnična, jezikovna in verska sestava
Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva spadajo med pomembne kazalnike preteklega in sodobnega demografskega razvoja določenega območja, saj posredno kažejo na migracijske premike in spremembe politične pripadnosti območij, pokrajin ali držav. Ti parametri prav tako opisujejo pomemben del kulturne variabilnosti v določeni regiji ali državi.
več


Družbenogospodarska sestava
Družbenogospodarska sestava
Družbenogospodarska sestava ali socio-ekonomska struktura je pomemben, notranje raznolik sklop prvin prebivalstvenih značilnosti. Prebivalstvo se lahko obravnava bodisi z vidika posameznikov bodisi gospodinjstev, pri čemer so izpostavljene zlasti aktivnost, zaposlenost in brezposelnost ter izobraženost. V ta sklop je uvrščena tudi obravnava dnevne mobilnost prebivalstva.
več


Selitve prebivalstva
Selitve prebivalstva
Selitve so tista razvojna komponenta, ki v primerjavi z naravno rastjo v zadnjih desetletjih krepkeje spreminja število in razporeditev prebivalcev. Registriramo jih s spremembami naselja stalnega bivališča določene osebe. Po vzrokih, družbenih, gospodarskih in demografskih značilnostih, intenzivnosti in smereh so zelo heterogen pojav. Na mednarodni ravni jih delimo na notranje (znotraj države) in mednarodne.
več


sodi med najpomembnejše prvine kulturne pokrajine, saj se najhitreje spreminja in močno vpliva na preoblikovanje pokrajine.


Interaktivni zemljevid