Kras
Flash content
Izbrali ste besedo naseljeZ njo so označene naslednje vsebine.
Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo so vsi ljudje, ki živijo na določenem območju. Je zelo odvisno od razmeroma stalnih naravnih razmer in zelo spremenljivih družbenih razmer, zato se tudi njegove značilnosti hitro spreminjajo. Temeljna naselbinska enota je naselje, ozemlje s strnjeno ali nestrnjeno skupino stavb, ki ima skupno ime in lastni sistem oštevilčenja.
več


Poselitev in naselbinsko omrežje
Poselitev in naselbinsko omrežje
Poselitev na eni strani pomeni naseljevanje ljudi na določenem območju, ki s tem dobi stalne prebivalce, na drugi pa opredeljuje razmestitev naselij v določeni pokrajini. Zgradba in oblika naselij so rezultat večstoletnega razvoja. Bistveno sta se spremenili šele s širjenjem urbanizacije in industrializacije. Predstavljenih je vseh sedem mestnih naselij z obravnavanega območja.
več


 


Interaktivni zemljevid