Kras
Flash content
Izbrali ste besedo demogeografijaZ njo so označene naslednje vsebine.
Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo in naselja
Prebivalstvo so vsi ljudje, ki živijo na določenem območju. Je zelo odvisno od razmeroma stalnih naravnih razmer in zelo spremenljivih družbenih razmer, zato se tudi njegove značilnosti hitro spreminjajo. Temeljna naselbinska enota je naselje, ozemlje s strnjeno ali nestrnjeno skupino stavb, ki ima skupno ime in lastni sistem oštevilčenja.
več


Vitalne značilnosti prebivalstva
Vitalne značilnosti prebivalstva
Prebivalstvo s svojimi demografskimi značilnostmi močno zaznamuje pokrajino. Od števila rojenih, umrlih, priseljenih ali odseljenih, mladih ali starih ljudi ter njihove družbenogospodarske sestave je odvisno, kateri procesi in dejavnosti bodo v določeni kulturni pokrajini prevladovali. Pozitivne ali negativne spremembe v prebivalstveni sestavi se v pokrajini odrazijo v sorazmerno kratkem času.
več


Etnična, jezikovna in verska sestava
Etnična, jezikovna in verska sestava
Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva spadajo med pomembne kazalnike preteklega in sodobnega demografskega razvoja določenega območja, saj posredno kažejo na migracijske premike in spremembe politične pripadnosti območij, pokrajin ali držav. Ti parametri prav tako opisujejo pomemben del kulturne variabilnosti v določeni regiji ali državi.
več


1 od 2 | naprej ››
 


Interaktivni zemljevid