Kras
Flash content
Izbrali ste besedo KrasZ njo so označene naslednje vsebine.
Kras
Kras
Kras je del zemeljske skorje, katerega značilnosti pogojuje kemično delovanje vode na relativno dobro topne karbonatne kamnine. Kras prvotno pomeni golo, kamnito pokrajino. Dinarski kras, kamor spada obravnavano ozemlje, se nahaja v južni Sloveniji in se ga deli na Nizki in Visoki kras. Za Dinarski kras so značilne vrtače, kraška polja, uravnana površja in visoki kraški platoji. Poleg zakrasevanja karbonatnih kamnin ima pri oblikovanju reliefa pomembno vlogo tudi tektonika.
več


Analiza osončenosti površja
Analiza osončenosti površja
Kras spada med območja z največ osončenosti v Sloveniji. Kraški relief je dokaj razgiban (npr. vrtače), zato ima oblika reliefa ima v lokalnem okviru razmeroma velik vpliv na osončenost. Povprečna vrednost letnega kvaziglobalnega obseva znaša na študijskem območju 4400 MJm-2 s standardnim odklonom 390 MJm-2.
več


Kraški relief
Kraški relief
Kras nastane zaradi tega, ker deževnica raztaplja kamnine in podzemno odteka. Ker na površju ni kamninskega drobirja in je netopnega ostanka zelo malo, je površje kamnito in kotanjasto. Najznačilnejše površinske oblike na Dinarskem krasu so vrtače, kraška polja, uravnana površja in visoki kraški platoji. Ploskovno zniževanje površja je ponekod že doseglo stare jame, ki so nastale globoko pod površjem.
več


 


Interaktivni zemljevid