Kras
Flash content
Izbrali ste besedo oblika_reliefaZ njo so označene naslednje vsebine.
Analiza osončenosti površja
Analiza osončenosti površja
Kras spada med območja z največ osončenosti v Sloveniji. Kraški relief je dokaj razgiban (npr. vrtače), zato ima oblika reliefa ima v lokalnem okviru razmeroma velik vpliv na osončenost. Povprečna vrednost letnega kvaziglobalnega obseva znaša na študijskem območju 4400 MJm-2 s standardnim odklonom 390 MJm-2.
več


 


Interaktivni zemljevid