Kras
Flash content
Izbrali ste besedo zakrasevanjeZ njo so označene naslednje vsebine.
Kras
Kras
Kras je del zemeljske skorje, katerega značilnosti pogojuje kemično delovanje vode na relativno dobro topne karbonatne kamnine. Kras prvotno pomeni golo, kamnito pokrajino. Dinarski kras, kamor spada obravnavano ozemlje, se nahaja v južni Sloveniji in se ga deli na Nizki in Visoki kras. Za Dinarski kras so značilne vrtače, kraška polja, uravnana površja in visoki kraški platoji. Poleg zakrasevanja karbonatnih kamnin ima pri oblikovanju reliefa pomembno vlogo tudi tektonika.
več


 


Interaktivni zemljevid