Kras
Flash content
Izbrali ste besedo son_na_energijaZ njo so označene naslednje vsebine.
Energija
Energija
Sončev obsev je obnovljiv in izredno bogat vir energije, ki ga je smiselno upoštevati pri načrtovanju gradnje in obnove stavb. Ker je osončenost prostorsko zelo spremenljiva, meritve na meteoroloških postajah ne zadoščajo potrebam npr. gozdarstva ali kmetijstva. Zato smo na območju Krasa določili, koliko obseva prejme površje po posameznih mesecih ter ocenili optimalno usmerjenost sprejemnikov sončne energije.
več


Zakaj energija Sonca?
Zakaj energija Sonca?
Izkoriščanje sončnega obseva je preprosto, saj sončne celice nimajo gibljivih delov, njihovo vzdrževanje je enostavno, proizvodnja in poraba energije sta na istem mestu in mogoče je izkoriščanje tako neposrednega kot razpršenega sevanja. Takšna proizvodnja energije tudi ne onesnažuje ali povzroča hrupa, kar je pomembna prednost v krhkem kraškem okolju.
več


Prostorska razporeditev sončne energije
Prostorska razporeditev sončne energije
V Sloveniji meritve osončenosti opravljamo le na nekaterih meteoroloških postajah, zato ocenimo količino sončnega obseva v poljubni točki z interpolacijo meritev, pri čemer si lahko pomagamo še z meritvami trajanja sončnega obsevanja, ki ga merimo na več postajah kot osončenost. Geografsko so razlike v obsevu lahko precejšnje – zelo velik vpliv ima nadmorska višina.
več


1 od 3 | naprej ››
 


Interaktivni zemljevid