Kras
Flash content
Izbrali ste besedo metuljiZ njo so označene naslednje vsebine.
Kali in lokve
Kali in lokve
Še obstoječi kali in lokve so danes edini površinski mokriščni ekosistemi na Krasu; v njih so ustrezna bivališča našle rastlinske in živalske vrste, ki na prepustnih karbonatnih kraških tleh, kjer površinskih voda ni, naravnih vodnih življenjskih prostorov nimajo. Kljub dejstvu, da so kali in lokve antropogeno pogojeni krajinski elementi, je njihovo vzdrževanje in ohranjanje smiselno s stališča ohranjanja vrstne, ekosistemske in krajinske pestrosti; v okviru slednje tudi kot del naravne in kulturne dediščine Krasa.
več


Skalne razpoke, melišča in kamnite trate
Skalne razpoke, melišča in kamnite trate
Melišča in skalne razpoke najdemo na južnih pobočjih in na grebenu Nanosa, v dolini Raše, v kraških dolinah – udornicah (Orleška draga, Risnik), v Škocjanskih jamah, pod vrhom Kokoši in drugod. Taka rastišča poseljujejo le skrajnim razmeram prilagojene vrste.
več


Kmetijska pokrajina: njive, sadovnjaki, vinogradi
Kmetijska pokrajina: njive, sadovnjaki, vinogradi
Njive, sadovnjaki in vinogradi so rastišča zanimivih plevelnih rastlinskih združb, katerih vrstno bogastvo je odvisno od načina rabe. Zaradi intenzivne strojne obdelave in uporabe mineralnih gnojil postajajo združbe vrstno vse bolj siromašne. Površine, kjer so sestoji še dobro razviti, so se zelo skrčile in najdemo le še fragmente, ki se ohranjajo z ekstenzivno rabo. S časom je v plevelnih sestojih več neofitov (novodobnih tujerdonih vrst), proti herbicidom odpornih vrst in vrst, ki uspevajo na rastiščih bogatih s hranili.
več


 


Interaktivni zemljevid