Kras
Flash content
Izbrali ste besedo lokveZ njo so označene naslednje vsebine.
Kali in lokve
Kali in lokve
Še obstoječi kali in lokve so danes edini površinski mokriščni ekosistemi na Krasu; v njih so ustrezna bivališča našle rastlinske in živalske vrste, ki na prepustnih karbonatnih kraških tleh, kjer površinskih voda ni, naravnih vodnih življenjskih prostorov nimajo. Kljub dejstvu, da so kali in lokve antropogeno pogojeni krajinski elementi, je njihovo vzdrževanje in ohranjanje smiselno s stališča ohranjanja vrstne, ekosistemske in krajinske pestrosti; v okviru slednje tudi kot del naravne in kulturne dediščine Krasa.
več


 


Interaktivni zemljevid