Kras
Flash content
Izbrali ste besedo ekstenzivna_rabaZ njo so označene naslednje vsebine.
Kmetijska pokrajina: njive, sadovnjaki, vinogradi
Kmetijska pokrajina: njive, sadovnjaki, vinogradi
Njive, sadovnjaki in vinogradi so rastišča zanimivih plevelnih rastlinskih združb, katerih vrstno bogastvo je odvisno od načina rabe. Zaradi intenzivne strojne obdelave in uporabe mineralnih gnojil postajajo združbe vrstno vse bolj siromašne. Površine, kjer so sestoji še dobro razviti, so se zelo skrčile in najdemo le še fragmente, ki se ohranjajo z ekstenzivno rabo. S časom je v plevelnih sestojih več neofitov (novodobnih tujerdonih vrst), proti herbicidom odpornih vrst in vrst, ki uspevajo na rastiščih bogatih s hranili.
več


 


Interaktivni zemljevid