Kras
Flash content
Izbrali ste besedo Vipavska_dolinaZ njo so označene naslednje vsebine.
Mokrotni travniki
Mokrotni travniki
Mokrotne travnike najdemo v nižinah, ki so večinoma v tektonskih udorinah, kraških poljih, kotlinah, ponekod pa tudi v rečnih dolinah, povsod pa na slabo propustnih tleh. Od rabe tal je odvisno, kakšen tip vegetacije bo na določenih tleh uspeval. Zaradi gradientov ekoloških dejavnikov in človekovega delovanja se je na mokrotnih travnikih razvil niz rastlinskih združb, ki jih gradi več 100 vrst višjih rastlin.
več


Flišne pokrajine
Flišne pokrajine
Približno četrtino obravnavanega ozemlja obsegajo flišne pokrajine, med katere prištevamo ravninsko in gričevnato Vipavsko dolino, valovito Spodnjo Pivko ter hribovite Brkine. Navkljub sorodni kamninski podlagi se preostale naravne in družbene prvine v omenjenih flišnih pokrajinah močno razlikujejo.
več


 


Interaktivni zemljevid