Kras
Flash content
Izbrali ste besedo releiefZ njo so označene naslednje vsebine.
Flišne pokrajine
Flišne pokrajine
Približno četrtino obravnavanega ozemlja obsegajo flišne pokrajine, med katere prištevamo ravninsko in gričevnato Vipavsko dolino, valovito Spodnjo Pivko ter hribovite Brkine. Navkljub sorodni kamninski podlagi se preostale naravne in družbene prvine v omenjenih flišnih pokrajinah močno razlikujejo.
več


 


Interaktivni zemljevid