Kras
Flash content
Izbrali ste besedo Piv_ka_kotlinaZ njo so označene naslednje vsebine.
Mokrotni travniki
Mokrotni travniki
Mokrotne travnike najdemo v nižinah, ki so večinoma v tektonskih udorinah, kraških poljih, kotlinah, ponekod pa tudi v rečnih dolinah, povsod pa na slabo propustnih tleh. Od rabe tal je odvisno, kakšen tip vegetacije bo na določenih tleh uspeval. Zaradi gradientov ekoloških dejavnikov in človekovega delovanja se je na mokrotnih travnikih razvil niz rastlinskih združb, ki jih gradi več 100 vrst višjih rastlin.
več


Kraške pokrajine
Kraške pokrajine
Zaradi različnih kamnin, tektonskih premikov in razvoja, so se na obravnavanem območju oblikovale podobne pa tudi zelo različne reliefne enote. Na prevladujočih apnencih je nastal izrazit kraški relief s kamnitim površjem, vrtačami, udornicami, polji, uravnavami in planotami. Za relief JZ dela Slovenije so značilne različno razčlenjene kraške planote na različnih nadmorskih višinah, velike kraške kotanje s podzemnim pretakanjem vode in flišna gričevja.
več


 


Interaktivni zemljevid