Kras
Flash content
Izbrali ste besedo prostorsko_na_rtovanjeZ njo so označene naslednje vsebine.
Kraška stavbna in urbanistična kulturna dediščina
Kraška stavbna in urbanistična kulturna dediščina
Osrednji interes skupine velja reinvenciji stavbne tradicije. Upoštevajoč delo strokovnjakov različnih področij (arhitekture, etnologije, etnologije, antropologije in zgodovine) in različnih perspektiv (modernizem, tradicionalizem, eklekticizem ...) se lotevamo kraške stavbne in/oz. arhitekturne dediščine, ki je v zadnjem stoletju šla skozi krenite spremembe.
več


Katalog izboljšav
Katalog izboljšav
Pri predlogih izboljšav so bile upoštevane vse faze gradnje; od premišljene umestitve v prostor do funkcionalnih in estetskih podrobnosti. Razmišljali smo tako o novogradnjah znotraj vaškega jedra kakor tudi o razmerju med izločenimi novogradnjami in starim vaškim jedrom.
več


Poselitev in naselbinsko omrežje
Poselitev in naselbinsko omrežje
Poselitev na eni strani pomeni naseljevanje ljudi na določenem območju, ki s tem dobi stalne prebivalce, na drugi pa opredeljuje razmestitev naselij v določeni pokrajini. Zgradba in oblika naselij so rezultat večstoletnega razvoja. Bistveno sta se spremenili šele s širjenjem urbanizacije in industrializacije. Predstavljenih je vseh sedem mestnih naselij z obravnavanega območja.
več


1 od 2 | naprej ››
 


Interaktivni zemljevid