Kras
seznam vsebin na temo
Monitoring fizikalnih in kemičnih parametrov
Monitoring fizikalnih in kemičnih parametrov
Pri posegih v jame za namen turističnega obiska lahko znatno spremenimo hidrološke in klimatske parametre, ki vplivajo na potek naravnih procesov. Če hočemo ovrednotiti vplive posegov, moramo spremljati stanje pomembnih fizikalno-kemičnih parametrov voda in klime že pred vzpostavitvijo turistične infrastrukture, med njo in ob izkoriščanju jame za turizem.
več


Fotomonitoring
Fotomonitoring
Fotomonitoring uporabljamo za ugotavljanje vizuelnih sprememb v jamskem okolju. Uporaba je smiselna, če beležimo začetno oziroma ničelno stanje, pred posegom v jamo in stalno v rednih časovnih intervalih.
več


Renaturacija degradiranih območij
Renaturacija degradiranih območij
Človekovi posegi nad jamo in v jami imajo lahko daljnosežne posledice, ki vplivajo na režim odlaganja sige. V jami je treba zagotoviti prvotno naravno stanje in prvotni način kroženja zraka.
več


o uravnoteženem in trajnostnem jamskem turizmu smo osnovali na podlagi zgodovinskih dejstev, dosedanjih izkušenj in tekočih raziskav.


Interaktivni zemljevid