Kras
seznam vsebin na temo
Vpliv turizma na rast vegetacije v jamah
Vpliv turizma na rast vegetacije v jamah
Kraške jame niso izolirani sistemi. Pomemben dejavnik vnosa energetsko bogatih snovi v jame so turisti. Najbolj nazoren primer človekovega posega v jamo predstavlja vegetacija okrog umetnih virov svetlobe. Idealnega načina kontrole rasti vegetacije v jamah ne poznamo. Zaenkrat je najprimernejša kombinacija neagresivnih fizikalnih in kemijskih metod.
več


Vpliv turizma na podzemeljsko živalstvo
Vpliv turizma na podzemeljsko živalstvo
V kraškem podzemlju živijo številne živali, ki so prilagojene na življenje v tem ekstremnem okolju. Zaradi onesnaževanja voda ter fizičnih posegov v prostor je njihov obstoj velikokrat ogrožen. Posledice nenadzorovanega jamskega turizma in nepremišljeno zgrajene turistične infrastrukture prinesejo trajno spremenjene ekološke pogoje, ki lahko nepopravljivo škodljivo vplivajo na populacije jamskih organizmov.
več


Načrt dobrega krasoslovnega upravljanja z jamo
Načrt dobrega krasoslovnega upravljanja z jamo
Vpliv turizma na jamo mora biti čim manjši. Za vsako jamo posebej je treba določiti ključne parametre in jim časovno slediti. Poglavje povzema pregled raziskav, ki jih je treba izpeljati pred odprtjem jame za turistični obisk in načrt dobrega krasoslovnega gospodarjenja z jamo.
več


‹‹ nazaj | 3 od 3
o uravnoteženem in trajnostnem jamskem turizmu smo osnovali na podlagi zgodovinskih dejstev, dosedanjih izkušenj in tekočih raziskav.


Interaktivni zemljevid