Kras
Flash content
Izbrali ste besedo procesi_v_jamahZ njo so označene naslednje vsebine.
Problematika turizma v kraških jamah
Problematika turizma v kraških jamah
Ljudje obiskujemo jame zaradi različnih motivov. Jamski turizem postaja čedalje pomembnejša turistična panoga. Odprtje jame za turističen obisk zahteva ustrezno infrastrukturo s poudarkom na predhodnih raziskavah o učinkih turizma na jamsko okolje. Naravovarstvo in ohranjanje naravnih procesov v jami sta tista vidika, ki ju je pri tem treba še posebej upoštevati.
več


Monitoring fizikalnih in kemičnih parametrov
Monitoring fizikalnih in kemičnih parametrov
Pri posegih v jame za namen turističnega obiska lahko znatno spremenimo hidrološke in klimatske parametre, ki vplivajo na potek naravnih procesov. Če hočemo ovrednotiti vplive posegov, moramo spremljati stanje pomembnih fizikalno-kemičnih parametrov voda in klime že pred vzpostavitvijo turistične infrastrukture, med njo in ob izkoriščanju jame za turizem.
več


 


Interaktivni zemljevid