Kras
Flash content
Izbrali ste besedo jamska_hidrologijaZ njo so označene naslednje vsebine.
Monitoring fizikalnih in kemičnih parametrov
Monitoring fizikalnih in kemičnih parametrov
Pri posegih v jame za namen turističnega obiska lahko znatno spremenimo hidrološke in klimatske parametre, ki vplivajo na potek naravnih procesov. Če hočemo ovrednotiti vplive posegov, moramo spremljati stanje pomembnih fizikalno-kemičnih parametrov voda in klime že pred vzpostavitvijo turistične infrastrukture, med njo in ob izkoriščanju jame za turizem.
več


 


Interaktivni zemljevid