Kras
Flash content
Izbrali ste besedo onesna_evanjeZ njo so označene naslednje vsebine.
Onesnaževanje kraških vod
Onesnaževanje kraških vod
Meteorne vode, ki odtekajo s cestišča po padavinah, so lahko dokaj onesnažene, zato bi bilo potrebno zadržati in očistiti vsaj začetne količine najbolj onesnažene odtočne vode. Gradnja novih odlagališč na krasu je prepovedana. Obstoječa bo potrebno zapreti, še naprej pa bo treba spremljati tudi njihov vpliv na kakovost podzemnih voda. Pri načrtovanju monitoringa kakovosti je potrebno upoštevati dinamiko pretakanja vode in prenosa snovi v krasu.
več


Vpliv turizma na podzemeljsko živalstvo
Vpliv turizma na podzemeljsko živalstvo
V kraškem podzemlju živijo številne živali, ki so prilagojene na življenje v tem ekstremnem okolju. Zaradi onesnaževanja voda ter fizičnih posegov v prostor je njihov obstoj velikokrat ogrožen. Posledice nenadzorovanega jamskega turizma in nepremišljeno zgrajene turistične infrastrukture prinesejo trajno spremenjene ekološke pogoje, ki lahko nepopravljivo škodljivo vplivajo na populacije jamskih organizmov.
več


 


Interaktivni zemljevid