Kras
Flash content
Izbrali ste besedo osvetljevanje_jamZ njo so označene naslednje vsebine.
Vpliv turizma na rast vegetacije v jamah
Vpliv turizma na rast vegetacije v jamah
Kraške jame niso izolirani sistemi. Pomemben dejavnik vnosa energetsko bogatih snovi v jame so turisti. Najbolj nazoren primer človekovega posega v jamo predstavlja vegetacija okrog umetnih virov svetlobe. Idealnega načina kontrole rasti vegetacije v jamah ne poznamo. Zaenkrat je najprimernejša kombinacija neagresivnih fizikalnih in kemijskih metod.
več


 


Interaktivni zemljevid