Kras
Flash content
Izbrali ste besedo brezposelnostZ njo so označene naslednje vsebine.
Družbenogospodarska sestava
Družbenogospodarska sestava
Družbenogospodarska sestava ali socio-ekonomska struktura je pomemben, notranje raznolik sklop prvin prebivalstvenih značilnosti. Prebivalstvo se lahko obravnava bodisi z vidika posameznikov bodisi gospodinjstev, pri čemer so izpostavljene zlasti aktivnost, zaposlenost in brezposelnost ter izobraženost. V ta sklop je uvrščena tudi obravnava dnevne mobilnost prebivalstva.
več


 


Interaktivni zemljevid