Kras
Katalog izboljšav

Običajnemu katalogu izboljšav in predlogov za preprečevanje nadaljnje kontaminacije kulturne krajine bodo sodelavci projekta priložili tudi model novogradnje, ki se s premišljenim citiranjem elementov tradicionalne arhitekture in ornamentov umešča v kraško naravno in kulturno krajino. Pri tem kaže poudariti, da smo upoštevali vse faze gradnje; od premišljene umestitve v prostor do funkcionalnih in estetskih podrobnosti. Razmišljali smo tako o novogradnjah znotraj vaškega jedra kakor tudi o razmerju med izločenimi novogradnjami in starim vaškim jedrom. Upoštevali smo temeljne organizacijske oblike prostora in se na koncu odločili za času najbolj primerno »L« obliko, ki ob ustrezni zaščiti pred kraško burjo nudi tudi ustrezno mero zasebnosti. Poleg tega stavba, ki se ustrezno prilagodi izbranemu vogalu vsakokratne parcele simulira in tudi v resnici omogoča tradicionalno delitev na javni in zasebni del hiše. Temu je v nadaljevanju prilagojena notranja organizacija stavbe, kar pomeni, da so vsi prostori, ki terjajo več svetlobe usmerjani k notranjemu dvorišču. Na podoben način je mogoče deliti tudi izbrane materiale. Če zunanja oz. javna podoba zahteva uporabo klasičnih kraških materialov je za površine, ki so usmerjene v notranjost mogoče izbrati tudi več sodobnih gradbenih elementov (steklo, les, kovina …).

»L« za južna pobočja.
»L« za južna pobočja.
»L« za južna pobočja.
»L« za južna pobočja.


Interaktivni zemljevid