Kras
Flash content
Izbrali ste besedo SlovenijaZ njo so označene naslednje vsebine.
Raba tal
Raba tal
Z razmerji med zemljiškimi kategorijami (njive, sadovnjaki, vinogradi, travinje – skupaj pašniki in travniki, gozdovi, pozidano, drugo) lahko ugotovimo, kako ugodne so naravne razmere za kmetijstvo in poselitev, prevladujočo kmetijsko usmerjenost, pa tudi splošne značilnosti družbenega in gospodarskega razvoja v določeni pokrajini.
več


Prostorska razporeditev sončne energije
Prostorska razporeditev sončne energije
V Sloveniji meritve osončenosti opravljamo le na nekaterih meteoroloških postajah, zato ocenimo količino sončnega obseva v poljubni točki z interpolacijo meritev, pri čemer si lahko pomagamo še z meritvami trajanja sončnega obsevanja, ki ga merimo na več postajah kot osončenost. Geografsko so razlike v obsevu lahko precejšnje – zelo velik vpliv ima nadmorska višina.
več


 


Interaktivni zemljevid