Kras
Flash content
Izbrali ste besedo meritve_son_ne_energijeZ njo so označene naslednje vsebine.
Prostorska razporeditev sončne energije
Prostorska razporeditev sončne energije
V Sloveniji meritve osončenosti opravljamo le na nekaterih meteoroloških postajah, zato ocenimo količino sončnega obseva v poljubni točki z interpolacijo meritev, pri čemer si lahko pomagamo še z meritvami trajanja sončnega obsevanja, ki ga merimo na več postajah kot osončenost. Geografsko so razlike v obsevu lahko precejšnje – zelo velik vpliv ima nadmorska višina.
več


 


Interaktivni zemljevid