Kras
Flash content
Izbrali ste besedo varstvo_okoljaZ njo so označene naslednje vsebine.
Spremembe rabe tal v vrtačah
Spremembe rabe tal v vrtačah
Kmetijska raba tal v vrtačah je najstarejši in z zornega kota človeka najbolj sonaraven poseg v vrtačah. Spreminjanje rabe tal v vrtačah je posledica tako družbenih kot naravnih sprememb v pokrajini. Po 2. svetovni vojni se je s priseljevanjem in z zmanjševanjem pomena kmetijstva odnos prebivalcev do logaške pokrajine precej poslabšal in povzročil njeno razvrednotenje.
več


Navkrižje interesov rabe tal
Navkrižje interesov rabe tal
Na obravnavanem območju se prepletajo različne dejavnosti in na njem prihajajo v stik različni akterji. Zato je vseskozi mogoče zaznavati mnoge interese posameznikov ali skupin, ki težijo bodisi k istemu cilju bodisi so si v nasprotju. Območja z visoko naravno in kulturno vrednostjo je kot stično in prehodno območje zelo zanimivo tudi z gospodarskega in infrastrukturnega vidika, zato se konflikti interesov stopnjujejo.
več


 


Interaktivni zemljevid