Kras
Flash content
Izbrali ste besedo konflikti_interesovZ njo so označene naslednje vsebine.
Navkrižje interesov rabe tal
Navkrižje interesov rabe tal
Na obravnavanem območju se prepletajo različne dejavnosti in na njem prihajajo v stik različni akterji. Zato je vseskozi mogoče zaznavati mnoge interese posameznikov ali skupin, ki težijo bodisi k istemu cilju bodisi so si v nasprotju. Območja z visoko naravno in kulturno vrednostjo je kot stično in prehodno območje zelo zanimivo tudi z gospodarskega in infrastrukturnega vidika, zato se konflikti interesov stopnjujejo.
več


 


Interaktivni zemljevid