Kras
Flash content
Izbrali ste besedo reliefne_enoteZ njo so označene naslednje vsebine.
Kraške pokrajine
Kraške pokrajine
Zaradi različnih kamnin, tektonskih premikov in razvoja, so se na obravnavanem območju oblikovale podobne pa tudi zelo različne reliefne enote. Na prevladujočih apnencih je nastal izrazit kraški relief s kamnitim površjem, vrtačami, udornicami, polji, uravnavami in planotami. Za relief JZ dela Slovenije so značilne različno razčlenjene kraške planote na različnih nadmorskih višinah, velike kraške kotanje s podzemnim pretakanjem vode in flišna gričevja.
več


 


Interaktivni zemljevid