Kras
Flash content
Izbrali ste besedo franciscejski_katasterZ njo so označene naslednje vsebine.
Vzorčni prikazi spreminjanja rabe tal
Vzorčni prikazi spreminjanja rabe tal
Postopno spreminjanje kulturne pokrajine v polnaravno predstavljamo na konkretnih primerih vaških zemljišč krajev Lipica na Krasu in Strmca v Pivškem podolju. Lipica spada v katastrsko občino Bazovica, Strmca pa v istoimensko katastrsko občino. Obe katastrski občini se razlikujeta ne le po naravnogeografskih razmerah, ampak tudi po družbenogeografskih.
več


 


Interaktivni zemljevid