Kras
Flash content
Izbrali ste besedo vodni_virZ njo so označene naslednje vsebine.
Vodooskrba na krasu
Vodooskrba na krasu
V Sloveniji se skoraj polovica prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz kraških vodonosnikov, ob suši pa pomeni kraška voda celo dve tretjini naših vodnih zalog. Kljub pomembnosti kraških vodnih virov pa njihovo ustrezno varovanje pogosto ni zagotovljeno. Študija o porabi in odnosu posameznikov do pitne vode je pokazala, da se obnašamo zelo negospodarno.
več


Varovanje kraških vod
Varovanje kraških vod
Postopki varovanja voda so predpisani v zakonodaji, vendar pa v njej posebnosti pretakanja vode v krasu niso zadovoljivo upoštevane. Pogosto se vodovarstvena območja določajo na podlagi skopih hidroloških in geoloških podatkov, redko pa so bile v te namene opravljene raziskave načina napajanja, pretakanja, skladiščenja in praznjenja kraških vodonosnikov ter izvedeni sledilni poskusi v zaledju vodnih virov, saj jih obstoječa zakonodaja ne predvideva. Pomanjkljivo je tudi izvajanje predpisanih ukrepov v praksi.
več


 


Interaktivni zemljevid