Kras
Flash content
Izbrali ste besedo vpliv_na_kra_ke_izvireZ njo so označene naslednje vsebine.
Onesnaževanje kraških vod
Onesnaževanje kraških vod
Meteorne vode, ki odtekajo s cestišča po padavinah, so lahko dokaj onesnažene, zato bi bilo potrebno zadržati in očistiti vsaj začetne količine najbolj onesnažene odtočne vode. Gradnja novih odlagališč na krasu je prepovedana. Obstoječa bo potrebno zapreti, še naprej pa bo treba spremljati tudi njihov vpliv na kakovost podzemnih voda. Pri načrtovanju monitoringa kakovosti je potrebno upoštevati dinamiko pretakanja vode in prenosa snovi v krasu.
več


 


Interaktivni zemljevid