Kras
Flash content
Izbrali ste besedo plazZ njo so označene naslednje vsebine.
Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Značilnosti reliefa v flišnih pokrajinah
Rečno-denudacijski relief je razvit na vododržnih flišnih kamninah Brkinov, Spodnje Pivke in Vipavske doline. Na teh območjih sta poglavitna geomorfna procesa denudacija in erozija, ki ju omogočajo mehansko preperevanje in drugi razdiralni procesi. Zanj je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen.
več


 


Interaktivni zemljevid