Kras
Flash content
Izbrali ste besedo trajnostna_rabaZ njo so označene naslednje vsebine.
Narava
Narava
Kraški svet Slovenije je z vrstami med najbogatejšimi območji Evrope in eno od “vročih” točk biotske raznovrstnosti na svetu. Zaradi opuščanja tradicionalne rabe prostora se podoba kraške pokrajine spreminja, obsežne površine se zaraščajo z gozdom, posledično pa se zmanjšuje biotska raznovrstnost. Ohranjanje pestrosti kraške pokrajine, njenih življenjskih prostorov, rastlinskih in živalskih vrst je ob sobivanju človeka možno samo s trajnostno rabo in sonaravnim gospodarjenjem.
več


 


Interaktivni zemljevid