Kras
Flash content
Izbrali ste besedo fizikalni_in_kemijski_parametriZ njo so označene naslednje vsebine.
Metode monitoringa kakovosti vode
Metode monitoringa kakovosti vode
Podane so fizikalne, kemijske, bakteriološke in biološke metode določevanja kakovostnega stanja voda. Na zajetih kraških izvirih se celovit monitoring izvaja le do 4-krat letno, zelo skromen pa je nabor merjenih parametrov pri rednih mesečnih preiskavah. Podrobnejši monitoring izbranih parametrov, ki lahko poda podrobno dinamiko in razsežnost prenosa morebitnih kontaminantov ter oceno vodnega ekosistema, se izvaja le nesistematično in v okviru posebnih projektov.
več


 


Interaktivni zemljevid