Kras
Flash content
Izbrali ste besedo veliki_nevreten_arjiZ njo so označene naslednje vsebine.
Kakovost kraških vodnih virov
Kakovost kraških vodnih virov
Kakovostni monitoring zajema povezavo med kemijskim pristopom s fizikalno-kemijskimi analizami in biološkim pristopom, ko s pomočjo bioindikatorjev ocenjujemo ekološko stanje vodnega telesa. Osnovni monitoring kakovosti podzemnih voda, ki ga v Sloveniji opravljamo skladno z zakonodajo Evropske skupnosti, bi bilo pri kraških izvirih smiselno dopolnjevati s podrobnim spremljanjem kakovosti v vodnih valovih po padavinah.
več


 


Interaktivni zemljevid