Kras
Flash content
Izbrali ste besedo jusZ njo so označene naslednje vsebine.
Skupni pašniki
Skupni pašniki
Skupna zemljišča so bila skupna lastnina soseske, ki kot posebna oblika posestnih odnosov sega še v dobo plemenske ureditve. Za skupno zemljišče je sopomenka gmajna, za sosesko pa srenja. V 19. stoletju se je za sosesko uveljavil izraz agrarna skupnost. Na obravnavanem območju se pravica na skupnih zemljiščih imenuje jus in je navezana na najstarejše kmetije.
več


 


Interaktivni zemljevid