Kras
Flash content
Izbrali ste besedo kmetijska_raba_talZ njo so označene naslednje vsebine.
Razvoj pozidanih zemljišč
Razvoj pozidanih zemljišč
Prispevek obravnava rast in rabo pozidanih zemljišč v podeželskih naseljih, ki so nastala po letu 1990. Za podrobno analizo so bila izbrana štiri reprezentativna naselja, povezana v dva para, ki sestavljata morfološki celoti. Med obema je zaradi različnega gospodarskega in demografskega razvoja v rabi pozidanih površin nekaj pomembnih razlik. V prvi prevladuje stanovanjska, v drugi pa industrijsko-poslovna raba.
več


 


Interaktivni zemljevid