Kras
seznam vsebin na temo
Najugodnejša orientacija sprejemne ploskve
Najugodnejša orientacija sprejemne ploskve
Sprejemnike sončne energije je smiselno namestiti tako, da prejmejo kar največ sončnega obseva. Na letni ravni najugodnejši azimut sprejemnikov sončne energije ni jug, ampak zamik za 3 do 4° proti zahodu, najugodnejši nagib na Krasu pa znaša med 25 in 34°.
več


Fotovoltaika
Fotovoltaika
Sončno energijo lahko izkoristimo tako, da jo pretvorimo v električno energijo. S pretvorbo Sončeve v električno energijo se ukvarja fotovoltaika (PV). Pretvorba se dogaja v sončni celici oz. PV celici. Približno 20 m2 PV celic je že dovolj, da pokrijemo potrebe po elektriki povprečnega gospodinjstva.
več


Zračni sprejemnik sončne energije
Zračni sprejemnik sončne energije
Zahteve po vse večji energetski učinkovitosti in manjši rabi energije v stavbah tako pri novogradnjah kot v primeru večjih obnovitvenih del povečujejo vlogo obnovljivih virov energije tudi na področju, kot je prezračevanje ali segrevanja tople sanitarne vode. V ta namen so bili razviti zračni in vodni sprejemniki sončne energije (SSE).
več


energija in njena potencialna raba na Krasu za kar največjo energetsko učinkovitost stavb.


Interaktivni zemljevid