Kras
Flash content
Izbrali ste besedo kra_ko_zaledje_LjubljaniceZ njo so označene naslednje vsebine.
Kraške vode v jugozahodni Sloveniji
Kraške vode v jugozahodni Sloveniji
Na območju jugozahodne Slovenije predstavljajo glavno hidrogeološko enoto kraški vodonosniki, ki jih gradijo karbonatne kamnine triasne, jurske, kredne in paleocenske starosti. Ločeni so z območji zelo slabo prepustnih eocenskih flišnih kamnin, ki imajo vlogo hidrogeološke pregrade. Na flišu se zbirajo površinski tokovi, ki na stiku s krasom ponikajo v podzemlje. Prav tako pa se na meji s flišem podzemne vode vračajo na površje skozi številne kraške izvire.
več


 


Interaktivni zemljevid