Kras
Flash content
Izbrali ste besedo vpadni_kot_SoncaZ njo so označene naslednje vsebine.
Vpliv reliefa na osončenost
Vpliv reliefa na osončenost
Osončenost zemeljskega površja je zanimiv podatek za gozdarje, agronome, krajinske arhitekte itd. Osončenost tal ni odvisna samo od astronomskih ter podnebnih pogojev in nadmorske višine, temveč tudi od oblike reliefa. Če je npr. relief zelo razgiban, se ob primernem položaju Sonca pojavi veliko senc, ki prejmejo manj osončenosti kot obsijana območja.
več


 


Interaktivni zemljevid