Kras

Namen projekta
 

V projektu KRAS sodelujejo predstavniki raziskovalne, gospodarske in medijske sfere. Raziskovalno jedro predstavlja ZRC SAZU, ki želi uporabiti in nadgraditi obstoječe znanje, razviti novo metodologijo in jo neposredno ponuditi uporabnikom. Univerza v Novi Gorici se je v projekt vključila zaradi svojega znanja in interesa pri nadaljnjih raziskavah okolja, predvsem kraškega. Gospodarski partnerji želijo projekt izkoristiti za izboljšanje poslovnih rezultatov. Konkretneje, Trimo želi zmanjšati posege v prostor in hkrati svoje objekte bolje umestiti v prostor, nadgraditi tehnologijo tako imenovanih pametnih streh ter jih hkrati izkoristiti za pridobivanje energije sonca. Kovod Postojna pričakuje izboljšanje upravljanja z občutljivimi viri pitne vode, predvsem na območju zaledja izvira Malenšcice, Postojnska jama pa želi nadaljevati uspešno upravljanje največje slovenske turistične jame, povečati prihodke ob zmanjšanju turističnega pritiska na to občutljivo naravno znamenitost.

Poslanstvo

Slovenija ima malo naravnih virov, zato je pokrajinska pestrost, po kateri slovi, njeno največje naravno bogastvo. Po veliki naravni raznolikosti, spremenljivosti in prehodnosti se namreč lahko le malo katera, celo precej večja država, primerja s Slovenijo, saj se prav na tem koščku srednje Evrope stikajo in prepletajo Alpe, Panonska nižina, Dinarsko gorovje in Sredozemlje ter germanski, madžarski, slovanski in romanski kulturni vplivi. Številni raziskovalci trdijo, da je Slovenija naravni geografski laboratorij. Med slovenskimi pokrajinami še posebej slovijo ranljive kraške pokrajine, med katerimi izstopa svetovno pomembna sredozemska pokrajina Kras, kjer se je začelo preučevanje nenavadnih kraških pojavov.

Za ohranjanje in smotrno izkoriščanje takega naravnega in kulturnega bogastva je nujno trajnostno gospodarjenje z naravnimi in kulturnimi pokrajinami, kar ob ustrezni gospodarski politiki in upoštevanju znanstvenih izsledkov, torej povezovanju gospodarstva in znanosti, lahko pomembno poveča število zaposlenih in narodni proizvod.Interaktivni zemljevid