Kras
Flash content
Izbrali ste besedo analiza_ogljaZ njo so označene naslednje vsebine.
Vegetacija Krasa v preteklosti
Vegetacija Krasa v preteklosti
Velik del krasa med Trstom in Postojno je bil še pred dobrimi 150 leti gola kamnita pokrajina. Paleovegetacijske raziskave okoli 7000-letne preteklosti pa so pokazale, da je nekdaj tudi na matičnem Krasu uspeval gozd, podoben tistemu, ki danes uspeva na poraslem kraškem svetu v notranjosti Slovenije. Vegetacijo, ki je uspevala v preteklosti, lahko ugotovimo iz ohranjenih fosilnih rastlinskih mikroostankov (pelod-cvetni prah) in makroostankov - lesnega oglja, semen ali plodov; večinoma iz arheoloških najdišč.
več


 


Interaktivni zemljevid