Kras
Flash content
Izbrali ste besedo jamaZ njo so označene naslednje vsebine.
Jame in jamski sistemi
Jame in jamski sistemi
Jame so najznačilnejša kraški pojav. Ločimo dve vrsti jam: vertikalna brezna, ki jih oblikujejo prenikajoče vode in vodoravne jame, po katerih se v globini proti izvirom pretakajo glavni tokovi vode. Nastale in razporejene so lahko v vadozni in freatični coni ter coni nihanja podtalnice. Večji del obravnavanega kraškega ozemlja pripada porečjema Reke, ki jo po Krasu lahko sledimo v 20 km rovov, in porečju Ljubljanice, kjer je vzdolž pomembnih vodnih tokov znanih okrog 50 km rovov.
več


 


Interaktivni zemljevid