Kras

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 

Znanstvenoraziskovalni center si ob dobri umeščenosti v slovenski in mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor še naprej prizadeva okrepiti sodelovanje z ustanovami na vseh celinah. V Sloveniji institucijo poleg doseganja najboljših rezultatov na področju humanističnih ved ter biologije in paleontologije vodijo prizadevanja za decentralizacijo raziskovalnega dela in enakomeren razvoj vseh slovenskih pokrajin. Inštitute ali njihove izpostave najdete v Postojni, Novi Gorici in Tolminu, v načrtu pa ima še oblikovanje Raziskovalne postaje v Prekmurju. Je ponosni soustanovitelj Univerze v Novi Gorici, s katero izvaja diplomski in dva podiplomska programa.

Zavedajoč se odgovornosti za ustrezno predstavitev raziskovalnih rezultatov, je Znanstvenoraziskovalni center ustanovil lastno založbo (Založba ZRC) ter knjigarno (Azil). Na sistematično predstavljanje raziskovalnih rezultatov za vse starostne in izobrazbene skupine pa opozarja zlasti dinozaverski laboratorij (Dinolab).

Interes v projektu

Oblikovanje osrednjega konferenčnega, izobraževalnega in predstavitvenega prostora za potrebe vse slovenske znanstvene sfere. Utrditev sodelovanja z obstoječimi in novimi partnerji iz akademskega in gospodarskega prostora. Aplikacije raziskovalnih rezultatov v gospodarstvu. Izdelava celostne strategije sonaravnega izkoriščanja kraških resursov.

ZRC SAZU
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

T: (01) 470 61 00
E: zrc@zrc-sazu.si
E: odmev.zrc-sazu.si/zrc/index.php
 Interaktivni zemljevid