Kras
Razvojni tipi naselij

Sodeč po analizi, ki je upoštevala najpomembnejše dejavnike gospodarske rasti, so obravnavane občine v slovenskem merilu večinoma podpovprečno razvite; nadpovprečno razvite so le občine Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Idrija in Postojna. Središča teh občin so skupaj s Sežano tudi najpomembnejša zaposlitvena središča.

V občinah, ki segajo na obravnavano območje, je skupaj 70.956 delovnih mest, kar predstavlja 8,3 % delovnih mest v državi. Če navedeno vrednost primerjamo z deležem, ki ga glede na Slovenijo predstavljata prebivalstvo tega območja (dobrih 9 %) in velikost ozemlja (16 %), ugotovimo, da je na obravnavanem območju manj delovnih mest, kot bi jih glede na število prebivalcev in površino območja lahko pričakovali.

Čeprav se je na obravnavanem območju število delovnih mest v obdobju po letu 2002 povečalo za 1624, se je v kar štirih občinah zmanjšalo. Največje zmanjšanje je zaznati v občini Postojna, ki je izgubila več kot 1000 delovnih mest, sledijo pa ji občine Nova Gorica (316), Vrhnika (267) in Ilirska Bistrica (115). Na drugi strani so največ novih delovnih mest pridobile občine Idrija (723), Cerknica (625) in Sežana (460). Spremembe so zlasti občutne v občini Postojna, ki je v zadnjih letih po številu delovnih mest med obravnavanimi občinami z drugega mesta nazadovala na četrto. Pri tem je na eni strani opazna gospodarska slabitev regionalnih središč, na drugi pa posamezna subregionalna središča pridobivajo pomen, na primer Idrija, Cerknica in Sežana.

Avtor
Janez Nared

Le z uspešno gospodarsko podlago za normalno preživljanje prebivalstva se bo mogoče ogniti podobam, ki nakazujejo propadanje kulturne pokrajine. Foto: M. Lenarčič.
Le z uspešno gospodarsko podlago za normalno preživljanje prebivalstva se bo mogoče ogniti podobam, ki nakazujejo propadanje kulturne pokrajine. Foto: M. Lenarčič.
Sežana, gospodarsko, prometno, izobraževalno, znanstveno in kulturno središče slovenskega dela Krasa, je med najhitreje rastočimi naselji na obravnavanem območju. Foto: M. Lenarčič.
Sežana, gospodarsko, prometno, izobraževalno, znanstveno in kulturno središče slovenskega dela Krasa, je med najhitreje rastočimi naselji na obravnavanem območju. Foto: M. Lenarčič.


Interaktivni zemljevid